Om föreningen

Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av:

Linda Larsson
Johanna Löfvenius
Peter Wiklund-Wandrup
Karin Poulsen
Janna Yngwe

Suppleanter:

Andreas Dahlström
Linn Wiklund-Wandrup

För att komma i kontakt med styrelsen, maila kolhalningen4@gmail.com eller lägg en lapp i brevlådan i entrén.

Årsredovisning, stadgar & integritetspolicy

Här kan du ladda ner årsredovisning samt stadgarna för föreningen.

Stadgar Kölhalningen 4 2015

Integritetspolicy